PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 24.09.2018.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Dogs of Norway AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Dogs of Norway AS   lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Dogs of Norway AS har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. Denne personvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt innhold i Dogs of Norway AS (dogsofnorway.no)

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@dogsofnorway.no eller sende brev til Dogs of Norway AS, Bryggeriveien 11, 3187 Horten

1) Behandlingsansvarlig
Dogs of Norway AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2) Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med kjøp av produkter eller  tjenester også i forbindelse med å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på kurs og arrangementer osv. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av produkter, nyhetsbrev og annet fysisk materiell via vår nettside og andre kanaler
  • Gi deg informasjon om tredjeparts produkter/tjenester.
  • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsiden og tjenestene. Informasjon innhentes for at Dogs of Norway AS skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Dogs of Norway AS, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre innholdet i appen.

3) Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Du registrere deg for å kunne bli kontaktet av eller foreta et kjøp fra nettbutikken til  Dogs of Norway AS. For at vi skal håndtere dette, må kanskje  registrere fornavn, etternavn, poststed, e-postadresse, telefonnr, fødselsår.
  • Hvis du retter en henvendelse til Dogs of Norway AS via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
  • Når du besøker Dogs of Norway AS nettsider registreres din IP-adresse. Dogs of Norway AS knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Webanalyse og cookies

Dogs of Norway AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på Dogs of Norway AS. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Dogs of Norway AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4) Personopplysninger om mindreårige

Dogs of Norway AS innhenter opplysninger om alder, men  behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

5) Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Dogs of Norway AS (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med produkter og tjenester som tilbys gjennom nettsiden. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6) Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Dogs of Norway AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Dogs of Norway AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Dogs of Norway AS  har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.  

7) Direkte markedsføring
Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Dogs of Norway AS. Nettsiden kan og vil  informasjon om produkter og tjenester fra leverandører. Informasjonen sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8) Databehandlere og overføring av opplysninger
Dogs of Norway AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • DigiPoint Solution AS (for drift av nettsider)

Dogs of Norway AS nettsider/app  er p.t. plassert på servere i UK, og vår databehandler har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Dogs of Norway AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Dogs of Norway AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Dogs of Norway AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Dogs of Norway AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen eller benytte vår side  GDPR-Be om personlig data, for å se hva vi har lagret om deg.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. Dette gjelder ikke opplysninger knyttet til handel i vår nettbutikk. Her vil opplysningene slettes etter regler for oppbevaring av regnskapsmateriale.

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til en aktivitet  bli slettet senest etter ett år. Hvis du ønsker å se hva som er lagret om deg klikker du på fanen  “GDPR-Be om personlig data”

12) Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår app/nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

13. Endringer i erklæringen
Dogs of Norway AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Dogs of Norway AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.