Her kan du be om tilgang til dine personlige data. 

1) Fyll inn din e-post adresse.

2) Huk av for ” jeg samtykker…”.

3) Klikk på send.

4) Du mottar en link på e-post .

5) Klikk på linken og du vil se hva vi har lagret av peronopplysninger om deg.

E-post: